10th Pan-European Voice Conference

10. jubilejní PEVOC v Praze byl pořádán pod heslem

Oslava mezioborové spolupráce

Hlavními tématy konference byly medicína, hlasová terapie, hlasová pedagogika a věda. PEVOC 10 byl výjimečnou příležitostí k mezinárodní výměně zkušeností v oblasti vyšetřovacích, pedagogických a terapeutických metod i výsledků vědeckých prací mezi odborníky nejen z Evropy, ale z celého světa.

Součástí PEVOC10 byla konference Mezinárodní asociace fonochirurgů.

Místo: Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1, Česká republika
Termín: 21. srpna – 24. srpna 2013 (středa - pátek)
Jazyk konference: Angličtina (vybrané přednášky se simultánním překladem do českého jazyka)
Organizátor akce: Hlasové a sluchové centrum Praha, Medical Healthcom,
Španělská 4/759, 120 00 Praha 2, Česká republika
Předsedající: MUDr. Jitka Vydrová a Jan G. Švec, Ph.D.
MUDr. Jitka Vydrová

MUDr. Jitka Vydrová

RNDr. Jan Svec, Ph.D.

RNDr. Jan G. Švec, Ph.D.

Předsedající 10. pan-evropské konference PEVOC Praha 2013